Home - FELSCH GmbH
Dammstr. 5 - 13, D-33824 Werther, Germany, Fon: +49-(0)5203-9745 - 0, Fax: +49-(0)5203-9745 - 25

Contact


Managing Partner
Manfred Felsch
Telefon: +49 (0) 5203 / 9745-0
Fax: +49 (0) 5203 / 9745-25

Finance and Accounting
Rosmarie Felsch
Telefon: +49 (0) 5203 / 9745-12
Fax: +49 (0) 5203 / 9745-9012
E-Mail: rosmarie.felsch@felsch-spritzguss.de

Technics
Thorsten Felsch
Telefon: +49 (0) 5203 / 9745-14
Fax: +49 (0) 5203 / 9745-9014
E-Mail: thorsten.felsch@felsch-spritzguss.de

Personnel Management / EDP
Rüdiger Felsch
Telefon: +49 (0) 5203 / 9745-16
Fax: +49 (0) 5203 / 9745-9016
E-Mail: ruediger.felsch@felsch-spritzguss.de

Order Management and Processing
Corinna Meyer
Telefon: +49 (0) 5203 / 9745-0
Fax: +49 (0) 5203 / 9745-9011
E-Mail: corinna.meyer@felsch-spritzguss.de

Purchasing
Angela Puce-Sondermann
Telefon: +49 (0) 5203 / 9745-15
Fax: +49 (0) 5203 / 9745-9015
E-Mail: angela.puce-sondermann@felsch-spritzguss.de

Operative Business
Bernd Schulz
Telefon: +49 (0) 5203 / 9745-40
Fax: +49 (0) 5203 / 9745-9040
E-Mail: bernd.schulz@felsch-spritzguss.de

Your path: Contact
Deutsche Version | Version français |